Jamia Millia Islamia

هند

India, New Delhi India

0

رتبه دانشگاه

سطح ب وزارت علوم (خوب)

جامعه ملیه اسلامیه

کیفیت علمی

نمرات کسب شده جامعه ملیه اسلامیه در زمینه های کیفیت علمی به صورت زیر می باشد:
نمره کلی
0%
شهرت علمی
0%
شهرت غیر علمی
0%
نسبت استاد به دانشجو
0%
سایتیشن اساتید
0%

بین المللی بودن

ویژگی هایی که جامعه ملیه اسلامیه را می تواند مناسب دانشجویان بین المللی کند:
اساتید بین المللی
0%
دانشجویان بین المللی
0%
شبکه جهانی اطلاعات
0%
ارزش استخدام
0%
تجدیدپذیری
0%

جامعه ملیه اسلامیه

تعداد دانشجویان جامعه ملیه اسلامیه

0

کارشناسی
0%
تحصیلات تکمیلی
0%

تعداد دانشجویان خارجی جامعه ملیه اسلامیه

0

کارشناسی
0%
تحصیلات تکمیلی
0%

تعداد اساتید و کارکنان جامعه ملیه اسلامیه

0

بومی
0%
خارجی
0%

درباره جامعه ملیه اسلامیه بیشتر بدانیم:

جامعه ملیه اسلامیه: جامیا میلیا اسلامیا، موسسه ای که در ابتدا در الیگار در استان های متحد، هند در سال 1920 تأسیس شد، با یک عمل پارلمان هند در سال 1988 به یک دانشگاه مرکزی تبدیل شد. داستان رشد آن از یک مؤسسه کوچک در پیش از استقلال هند به یک دانشگاه مرکزی واقع در دهلی نو-با استفاده از آموزش یکپارچه از مهد کودک تا تحقیقات در مناطق تخصصی-حماسه ای از فداکاری، محکومیت و دید مردمی است که علیه همه شانس ها و دیدم که قدم به قدم در حال رشد است. آنها "سنگ جامیا میلیا را با سنگ و فداکاری با قربانی ساخته اند." مفهوم تحت حکومت استعماری انگلیس، دو روند غالب به دست پیوستند و در تولد جامیا به آن کمک کردند. یکی فعالیت های ضد استعماری اسلامی و دیگری آرمان طرفدار استقلال بخش سیاسی رادیکال روشنفکران مسلمان مسلمان هند تحصیل کرده غربی بود. در اوضاع سیاسی سال 1920، این دو روند به همراه مهاتما گاندی به عنوان یک کاتالیزور جاذبه شدند. فعالیت ضد استعماری نشان داده شده توسط خلیفات و آرمان های طرفدار استقلال که نمادی از جنبش عدم همکاری کنگره ملی هند است، به مهار انرژی های خلاقانه و ساخت متعاقب آن جامیا میلیا اسلام کمک کرد. Rabindranath Tagore آن را "یکی از پیشرفته ترین مؤسسات آموزشی هند" خواند.

sailboat-horizon2

می خواهید برای تحصیل در جامعه ملیه اسلامیه اپلای کنید؟

کارشناسان موسسه مهاجرتی قایق با سالها تجربه در اخذ پذریش بهترین دانشگاه های جهان در خدمت شما هستند.

حداکثر کردن منافع شما
بسیاری از موسسه های مهاجرتی متقاضیان را به سمت برنامه هایی که بیشترین سود منفعت مالی را برای آنها دارد سوق می دهند.
اطلاعات دقیق و به روز
برنامه های تحصیلی و مهاجرتی همواره در حال تغییر هستند. بسیاری از مشاورین تسلط کافی بر رنج بالای گزینه ها و برنامه ها را ندارند.
سرعت و کیفیت خدمات
تعداد پرسنل بسیاری از موسسه های مهاجرتی کمتر از آن است که به تک تک پرونده ها وقت و دقت کافی داده شود و در نتیجه اهداف شما در خطر قرار می گیرد.