Tokyo University of Agriculture and Technology

ژاپن

University Administration Building, Tokyo Japan

0

رتبه دانشگاه

سطح ب وزارت علوم (خوب)

کیفیت علمی

نمرات کسب شده دانشگاه فنی و کشاورزی توکیو در زمینه های کیفیت علمی به صورت زیر می باشد:
نمره کلی
0%
شهرت علمی
0%
شهرت غیر علمی
0%
نسبت استاد به دانشجو
0%
سایتیشن اساتید
0%

بین المللی بودن

ویژگی هایی که دانشگاه فنی و کشاورزی توکیو را می تواند مناسب دانشجویان بین المللی کند:
اساتید بین المللی
0%
دانشجویان بین المللی
0%
شبکه جهانی اطلاعات
0%
ارزش استخدام
0%
تجدیدپذیری
0%

دانشگاه فنی و کشاورزی توکیو

تعداد دانشجویان دانشگاه فنی و کشاورزی توکیو

0

کارشناسی
0%
تحصیلات تکمیلی
0%

تعداد دانشجویان خارجی دانشگاه فنی و کشاورزی توکیو

0

کارشناسی
0%
تحصیلات تکمیلی
0%

تعداد اساتید و کارکنان دانشگاه فنی و کشاورزی توکیو

0

بومی
0%
خارجی
0%

درباره دانشگاه فنی و کشاورزی توکیو بیشتر بدانیم:

دانشگاه فنی و کشاورزی توکیو: دانشگاه کشاورزی و فناوری توکیو، که در سال 1877 تأسیس شد، در دفتر شعبه Naito-Shinjuku بخش تشویق صنعتی، وزارت امور داخلی تأسیس شد. این دانشگاه در ماه مه 1949 به عنوان یک دانشگاه ملی مطابق با قانون تأسیس دانشگاه ملی به دنبال ادغام کالج کشاورزی و جنگلداری توکیو و کالج نساجی توکیو افتتاح شد. در زمان افتتاح آن، سه بخش در دانشکده کشاورزی و همچنین سه بخش در دانشکده فناوری وجود داشت. دانشگاه کشاورزی و فناوری توکیو دارای سابقه بیش از 130 سال است که با دفتر شعبه Naito-Shinjuku بخش تشویق صنعتی، وزارت امور داخلی، که در سال 1874 تأسیس شده است، سرچشمه گرفته است. در ماه مه 1949، دانشگاه کشاورزی و فناوری توکیو افتتاح شد به عنوان یک دانشگاه ملی. با ادغام کالج کشاورزی و جنگلداری توکیو و کالج نساجی توکیو.

sailboat-horizon2

می خواهید برای تحصیل در دانشگاه فنی و کشاورزی توکیو اپلای کنید؟

کارشناسان موسسه مهاجرتی قایق با سالها تجربه در اخذ پذریش بهترین دانشگاه های جهان در خدمت شما هستند.

حداکثر کردن منافع شما
بسیاری از موسسه های مهاجرتی متقاضیان را به سمت برنامه هایی که بیشترین سود منفعت مالی را برای آنها دارد سوق می دهند.
اطلاعات دقیق و به روز
برنامه های تحصیلی و مهاجرتی همواره در حال تغییر هستند. بسیاری از مشاورین تسلط کافی بر رنج بالای گزینه ها و برنامه ها را ندارند.
سرعت و کیفیت خدمات
تعداد پرسنل بسیاری از موسسه های مهاجرتی کمتر از آن است که به تک تک پرونده ها وقت و دقت کافی داده شود و در نتیجه اهداف شما در خطر قرار می گیرد.