Universidad de Córdoba - Colombia

کلمبیا

Cordoba, CO, Montería Colombia

0

رتبه دانشگاه

دانشگاه کوردوبا، کلمبیا

کیفیت علمی

نمرات کسب شده دانشگاه کوردوبا، کلمبیا در زمینه های کیفیت علمی به صورت زیر می باشد:
نمره کلی
0%
شهرت علمی
0%
شهرت غیر علمی
0%
نسبت استاد به دانشجو
0%
سایتیشن اساتید
0%

بین المللی بودن

ویژگی هایی که دانشگاه کوردوبا، کلمبیا را می تواند مناسب دانشجویان بین المللی کند:
اساتید بین المللی
0%
دانشجویان بین المللی
0%
شبکه جهانی اطلاعات
0%
ارزش استخدام
0%
تجدیدپذیری
0%

دانشگاه کوردوبا، کلمبیا

تعداد دانشجویان دانشگاه کوردوبا، کلمبیا

0

کارشناسی
0%
تحصیلات تکمیلی
0%

تعداد دانشجویان خارجی دانشگاه کوردوبا، کلمبیا

کارشناسی
0%
تحصیلات تکمیلی
0%

تعداد اساتید و کارکنان دانشگاه کوردوبا، کلمبیا

0

بومی
0%
خارجی
0%

درباره دانشگاه کوردوبا، کلمبیا بیشتر بدانیم:

دانشگاه کوردوبا، کلمبیا: مأموریت: دانشگاه کوردوبا یک مؤسسه عمومی آموزش عالی است که به طور یکپارچه افراد می توانند در یک جهان جهانی شده، از حوزه علوم اساسی، تولید کشاورزی و صنعتی، مهندسی، علوم اجتماعی، اجتماعی، آموزش و بهداشت در تعامل باشند. این دانش در علم، فناوری، هنر و فرهنگ ایجاد می کند و به توسعه انسانی و پایداری محیط زیست منطقه و کشور کمک می کند. چشم انداز: به عنوان یکی از دانشکده های برتر عمومی کشور برای کیفیت فرآیندهای مدیریت دانشگاهی و نهادی خود، با هدف بهبود کیفیت زندگی منطقه از طریق اجرای و کاربرد پروژه های تحقیق و توسعه با همکاری با بخش تولیدی.

sailboat-horizon2

می خواهید برای تحصیل در دانشگاه کوردوبا، کلمبیا اپلای کنید؟

کارشناسان موسسه مهاجرتی قایق با سالها تجربه در اخذ پذریش بهترین دانشگاه های جهان در خدمت شما هستند.

حداکثر کردن منافع شما
بسیاری از موسسه های مهاجرتی متقاضیان را به سمت برنامه هایی که بیشترین سود منفعت مالی را برای آنها دارد سوق می دهند.
اطلاعات دقیق و به روز
برنامه های تحصیلی و مهاجرتی همواره در حال تغییر هستند. بسیاری از مشاورین تسلط کافی بر رنج بالای گزینه ها و برنامه ها را ندارند.
سرعت و کیفیت خدمات
تعداد پرسنل بسیاری از موسسه های مهاجرتی کمتر از آن است که به تک تک پرونده ها وقت و دقت کافی داده شود و در نتیجه اهداف شما در خطر قرار می گیرد.